AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho góc nhọn \(\alpha\) biết rằng: \(cos\alpha -sin\alpha =\frac{1}{3}\) Giá trị của \(sin \alpha .cos \alpha\) là:

  • A. \(\frac{2}{3}\)
  • B. \(\frac{3}{2}\)
  • C. \(\frac{4}{9}\)
  • D. \(\frac{9}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(cos\alpha -sin\alpha =\frac{1}{3}\)\(\Leftrightarrow cos^2\alpha-2sin\alpha cos\alpha+sin^2\alpha=\frac{1}{9}\)

  \(\Rightarrow sin\alpha cos\alpha=\frac{4}{9}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>