AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tam giác ABC vuông tại A có \(BC=AB\sqrt{2}\). Biết đường cao \(AH=10\). Diện tích tam giác vuông đó là:

  • A. \(100\)
  • B. \(200\)
  • C. \(100\sqrt{2}\)
  • D. \(200\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(BC=AB\sqrt{2}\) và tam giác ABC vuông, nên dễ dàng suy ra \(AB=AC\) hay tam giác ABC vuông cân tại A.

  Ta có: \(\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}\)

  \(\Leftrightarrow \frac{1}{100}=\frac{2}{AB^2}\Rightarrow AB=AC=10\sqrt{2}\)

  Vậy diện tích của tam giác là \(\frac{1}{2}.10\sqrt{2}.10\sqrt{2}=100(dvdt)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA