ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = \(4\cos \frac{{2\pi }}{3}t\) (x tính bằng cm; t tính bằng s).

  Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm 

  • A. 3015 s.    
  • B. 6030 s.        
  • C. 3016 s.                    
  • D. 6031 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON