• Câu hỏi:

  Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai

  • A. Sau thời gian T/8, vật đi được quảng đường bằng 0,5 A.  
  • B. Sau thời gian T/2, vật đi được quảng đường bằng 2 A.
  • C. Sau thời gian T/4, vật đi được quảng đường bằng A.         
  • D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC