YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ năng của một vật dao động điều hòa 

  • A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
  • B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
  • C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. 
  • D.  biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON