• Câu hỏi:

  Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi là 

  • A.  tần số dao động     
  • B. chu kỳ dao động
  • C. pha ban đầu                       
  • D. tần số góc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC