ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 

  • A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 
  • B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
  • C.  không đổi nhưng hướng thay đổi.                   
  • D.  và hướng không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON