YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Máy biến thế dùng để 

  • A. tăng hiệu điện thế. 
  • B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định không đổi.
  • C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện. 
  • D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế cho phù hợp với việc sử dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA