AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là 

  • A. 200V    
  • B. 11V
  • C. 22V     
  • D. 240V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo công thức của máy biến thế:  U1/U2 = N1/N2 

  Ta có U2 = U1. N2/N1 = 220.150/3000 = 11V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>