AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng. 
  • B. Khi góc tới giảm thì góc khúc xạ giảm.
  • C. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm. 
  • D. Khi góc tới bằng 0° thì góc khúc xạ cũng bằng 0°.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>