AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu đặt cách thấu kính một khoảng bằng hai lần tiêu cự (2f). Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong trường hợp nào sau đây?

  + Từ vị trí ban đầu : 

  • A. dịch vật một khoảng f/2 lại gần thấu kính. 
  • B. dịch vật một khoảng f/2 ra xa thấu kính.
  • C. dịch thấu kính một khoảng 3f/2 lại gần vật. 
  • D. dịch thấu kính một khoảng 3f/2 ra xa vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>