AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện xoay chiều có thể gây ra các tác dụng nào trong các tác dụng sau đây? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất. 

  • A.  Tác dụng nhiệt, tác dụng từ. 
  • B. Tác dụng nhiệt, tác dụng cơ.
  • C. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang. 
  • D. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>