AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? 

  • A. Cho thanh nam châm đứng yên trước cuộn dây. 
  • B. Cho cuộn dây đứng yên trước thanh nam châm.
  • C. Cho cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm. 
  • D. Khi giữ cho từ trường xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín không thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>