RANDOM
 • Câu hỏi:

  Vì sao phải truyền tải điện năng đi xa? 

  • A.  Vì nơi sản xuất điện năng và nơi tiêu thụ điện năng ở cách xa nhau. 
  • B. Vì điện năng sản xuất ra không thể để dành trong kho được.
  • C.  Vì điện năng khi sản xuất ra phải sử dụng ngay. 
  • D. Các lí do A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA