AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín 

  • A. có dòng điện một chiều không đổi. 
  • B. có dòng điện một chiều biến đổi.
  • C. có dòng điện xoay chiều. 
  • D. không có dòng điện nào cả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>