AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng truyền từ thủy tinh ra ngoài không khí có góc khúc xạ r 

  • A. bé hơn góc tới i. 
  • B.  lớn hơn góc tới i.
  • C. bằng góc tới i. 
  • D. cả ba phương án A, B, C đều có khả năng xảy ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>