AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực lượng chủ yếu tham gia chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là

  • A. quân Mĩ. 
  • B. quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ.
  • C. quân đội Sài Gòn.
  • D. quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>