AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề quan trọng nhất được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) đã xác định:

  • A. vị trí, vai trò của cách mạng từng miền.
  • B. đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
  • C. nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và của từng miền Nam - Bắc.
  • D. mối quan hệ giữa cách mạng hai miền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>