AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ chính quyền của Mĩ - Diệm” (SGK Lịch sử 12, cơ bản). Đoạn trích trên là quyết định của Hội nghị hay Đại hội nào?

  • A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973).
  • B. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959).
  • C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (9/1960).
  • D. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/1946).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA