AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù của cách mạng miền Nam được xác định trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 là

  • A. chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. 
  • B. chính quyền Ngô Đình Diệm.
  • C. đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
  • D. đế quốc Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>