AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954-1975):

  • A. Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc XHCN.
  • B. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước.
  • C. Sự giúp đỡ của các nước XHCN.
  • D. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của  Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>