AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

  • A. Vonfam. 
  • B. Đồng. 
  • C. Sắt. 
  • D. Crom.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>