AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp người ta thường điều chế kim loại K bằng cách?

  • A. Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.
  • B. Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn.
  • C. Dùng CO khử K+ trong K2O ở nhiệt độ cao.
  • D. Điện phân KCl nóng chảy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>