AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

  • A. ZnCl2 và FeCl3. 
  • B. CuSO4 và ZnCl2. 
  • C. HCl và AlCl3. 
  • D. CuSO4 và HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>