AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Hợp chất KAl(SO4)2.12H2O dùng làm trong nước được gọi là phèn chua.
  • B. Ruby và saphia có thành phần hóa học chủ yếu là Al2O3.
  • C. Nước cứng là nước có chứa các cation Ca2+ và Mg2+.
  • D. Thạch cao nung dùng để đúc tượng, bó bột... có công thức là CaSO4.H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA