AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội là

  • A. Cr, Fe, Al. 
  • B. Al, Fe, Cu. 
  • C. Cr, Al, Mg. 
  • D. Cr, Fe, Zn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>