AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Quặng hematit có thành phần chính là Fe3O4.
  • B. Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao.
  • C. Thành phần % khối lượng cacbon trong gang là từ 2-5%.
  • D. Thép không gỉ có chứa Cr và Ni.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>