YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I didn't go to bed early, so I didn't wake up at 7.00.

  • A. If I went to bed early, I would wake up at 7.00.
  • B. If I had gone to bed early, I'd have woken up at 7.00.
  • C. If I had gone to bed early, I'd not have woken up at 7.00.
  • D. If I went to bed early, I would have woken up at 7.00.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA