AMBIENT
 • Identify one underlined word or phrase that needs correcting. Questions from 34 to 35:

  Câu hỏi:

  Anyone where works is regarded as a useful member of our society

  • A. Anyone
  • B. where
  • C. is regarded
  • D. of our society

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>