AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gold___________ in California in the 19th century.

  • A. was discovered
  • B. was discover
  • C. they discovered
  • D. has been discovered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>