YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa và cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,82 mol HCl thu được dung dịch Y có chứa 32,5 gam. Giá trị của m là:

  • A. 21,09.    
  • B. 22,45.     
  • C. 26,92.  
  • D. 23,92.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} HCl:0,82 \to {n_O} = 0,41\\ FeC{l_3}:0,2 \to FeC{l_2}:0,11 \end{array} \right.\\ BTKL \to m = 0,31.56 + 0,41.16 = 23,92\,\,(gam) \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON