ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:  \(HOC{H_2} - C{H_2}OH(X);HOC{H_2} - C{H_2} - C{H_2}OH(Y);\)\(HOC{H_2} - CHOH - C{H_2}OH(Z);C{H_3} - C{H_2} - O - C{H_2} - C{H_3}(R);C{H_3} - CHOH - C{H_2}OH(T).\)

  Những chất tác dụng được với Cu(OH)2  tạo thành dung dịch màu xanh lam là

  • A. X,Y,R,T.    
  • B. X,Z,T.       
  • C. X,R,T.                   
  • D. X,Y,Z,T.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam trong CTCT phải có 2 nhóm –OH kề nhau.

  Những chất thường gặp như: HO-CH2-CH2-OH; C3H5(OH)3; sobitol; glucozo; fructozo, saccarozo…

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON