YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozo?

  • A. Tơ nitron.   
  • B. Tơ visco.  
  • C. Tơ nilon-6,6.     
  • D. Tơ capron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  -Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozo:

  + Tơ visco: hòa tan xenlulozo trong NaOH loãng và CS2 thu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco.

  + Tơ axetat: hòa tan xenlulozo với anhidrit axetic (có H2SO4 đặc) thu được xenlulozo diaxetat và xenlulozo triaxetat.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON