YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

  • A. \(N{H_3},S{O_2},CO,C{l_2}.\)
  • B. \({N_2},N{O_2},C{O_2},C{H_4},{H_2}.\)
  • C. \(N{H_3},{O_2},{N_2},C{H_4},{H_2}.\)
  • D. \({N_2},C{l_2},{O_2},C{O_2},{H_2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để làm khô các khí thì các khí đó không phản ứng với chất cần dùng. Vậy ở đây ta có thể dùng NaOH để làm khô các khí mà không phản ứng với NaOH.

  A.Loại vì có SO2, Cl2 tác dụng được với NaOH

  B.Loại vì có CO2, NO2 tác dụng được với NaOH

  C.Loại vì có CO2, Cl2 tác dụng được với NaOH

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON