YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Phân tử xenlulozo được cấu tạo từ các gốc fructozo.
  • B. Fructozo không có phản ứng tráng bạc.
  • C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
  • D. Saccarozo không tham gia phản ứng thủy phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON