AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = 2{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1\) nghịch biến trên khoảng (hoặc các khoảng) nào sau đây:

  • A. \(\left( { - \infty ;0} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\)
  • B. (-1;0)
  • C. (0;1)
  • D. \(\left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {0; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  y' = 6{x^2} + 6x\\
  y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x =  - 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Lập bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (- 1;0).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>