YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1=15Ω, có chiều dài l1=24m và có tiết diện S1=0,2mm2, dây thứ hai có điện trở R2=10Ω, chiều dài l2=30m. Tính tiết diện S2 của dây.

  • A. 0,48mm2
  • B. 0,24mm2
  • C. 0,375mm2
  • D. 0,75mm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có tỉ lệ: 

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{l_1}}}{{{S_1}}} \times \frac{{{S_2}}}{{{l_2}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{{15}}{{10}} = \frac{{24{{\rm{S}}_1}}}{{0,2.30}}\\
   \Rightarrow {S_2} = 0,375m{m^2}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA