YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1=15Ω, có chiều dài l1=24m và có tiết diện S1=0,2mm2, dây thứ hai có điện trở R2=10Ω, chiều dài l2=30m. Tính tiết diện S2 của dây.

  • A. 0,48mm2
  • B. 0,24mm2
  • C. 0,375mm2
  • D. 0,75mm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có tỉ lệ: 

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{l_1}}}{{{S_1}}} \times \frac{{{S_2}}}{{{l_2}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{{15}}{{10}} = \frac{{24{{\rm{S}}_1}}}{{0,2.30}}\\
   \Rightarrow {S_2} = 0,375m{m^2}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF