YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.

  • A. 0,36mm2
  • B. 0,24mm2
  • C. 0,45mm2
  • D. 0,29mm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

   \({R_{t{\rm{d}}}} = \frac{U}{I} = \frac{{12}}{{0,8}} = 15{\rm{\Omega }}\)

  Để đèn sáng bình thường thì R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

  Tiết diện của dây nicrom là: 

  \(\begin{array}{l}
  S = \frac{{\rho l}}{R} = \frac{{1,{{1.10}^{ - 6}}.0,8}}{3}\\
   = 0,{29.10^{ - 6}}{m^2} = 0,29m{m^2}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41493

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON