YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện có sơ đồ vẽ ở hình 10.2, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.

  a. Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu?

  b. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V.

  • A. 20Ω; 24Ω
  • B. 20Ω;12Ω
  • C. 12Ω; 20Ω
  • D. 12Ω;40Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  a. Khi đó biến trở có điện trở là:

  Rb1 = \(U - U_V \over I\) = \(12-6 \over 0,5\) = 12 Ω

  b. Khi điều chỉnh biến trở để vôn kế có số chỉ 4,5 V thì ta có: 

  Từ số liệu ở câu a ta tính được điện trở:

  R = \(U_V \over I\) = \(6 \over 0,5\)= 12 Ω

  Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R và biến trở khi đó là:

  I = \(U_V \over R\)= \(4,5 \over 12\) = 0,375 A

  Điện trở của biến trở là:

  Rb2 = \(U\over I\) – R =\(12 \over 0,375\) – 12 = 20 Ω

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON