YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mắc nối tiếp R1 = 40Ω và R2 = 80Ω vào hiệu điện thế không đổi U = 12V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 

  • A. 0,1A 
  • B. 0,15A  
  • C.  0,45A   
  • D. 0,3A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở mạch nối tiếp là:

  R = R1 + R2 = 40 + 80 = 120Ω.

  Cường độ dòng điện:

  I = U/R = 12/120 = 0,1A. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON