YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

  • A. 1Ω
  • B. 2Ω
  • C. 3Ω
  • D. 4Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

   \({R_{t{\rm{d}}}} = \frac{U}{I} = \frac{{12}}{{0,8}} = 15{\rm{\Omega }}\)

  Để đèn sáng bình thường thì R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA