YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

  • A. 1Ω
  • B. 2Ω
  • C. 3Ω
  • D. 4Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

   \({R_{t{\rm{d}}}} = \frac{U}{I} = \frac{{12}}{{0,8}} = 15{\rm{\Omega }}\)

  Để đèn sáng bình thường thì R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF