YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây không phải làm nguyên hàm của hàm số  \(f(x) = 2\sin 2x.\)

  • A. \(F(x) = 2{\sin ^2}x\)
  • B. \(F(x) = - 2{\cos ^2}x\)
  • C. \(F(x) = - 1 - \cos 2x\)
  • D. \(F(x) = - 1 - 2\cos x\sin x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(I = \int {2\sin 2x} dx = - \cos 2x + C.\)

  + Với \(C=1\) thì \(I = 1 - \cos 2x \)

  \(= 2{\sin ^2}x.\)

  + Với \(C=-1\) thì \(I = - 1 - \cos 2x \)

  \(= - (1 + \cos 2x) = - 2{\cos ^2}x.\) 

  Vậy các hàm số ở phương án A, B, C đều là nguyên hàm của hàm số \(f(x) = 2\sin 2x.\)

  Suy ra: D là phương án cần tìm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON