ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây không phải làm nguyên hàm của hàm số  \(f(x) = 2\sin 2x.\)

  • A. \(F(x) = 2{\sin ^2}x\)
  • B. \(F(x) = - 2{\cos ^2}x\)
  • C. \(F(x) = - 1 - \cos 2x\)
  • D. \(F(x) = - 1 - 2\cos x\sin x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(I = \int {2\sin 2x} dx = - \cos 2x + C.\)

  + Với \(C=1\) thì \(I = 1 - \cos 2x \)

  \(= 2{\sin ^2}x.\)

  + Với \(C=-1\) thì \(I = - 1 - \cos 2x \)

  \(= - (1 + \cos 2x) = - 2{\cos ^2}x.\) 

  Vậy các hàm số ở phương án A, B, C đều là nguyên hàm của hàm số \(f(x) = 2\sin 2x.\)

  Suy ra: D là phương án cần tìm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON