MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây không phải làm nguyên hàm của hàm số  \(f(x) = 2\sin 2x.\)

  • A. \(F(x) = 2{\sin ^2}x\)
  • B. \(F(x) = - 2{\cos ^2}x\)
  • C. \(F(x) = - 1 - \cos 2x\)
  • D. \(F(x) = - 1 - 2\cos x\sin x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(I = \int {2\sin 2x} dx = - \cos 2x + C.\)

  + Với \(C=1\) thì \(I = 1 - \cos 2x \)

  \(= 2{\sin ^2}x.\)

  + Với \(C=-1\) thì \(I = - 1 - \cos 2x \)

  \(= - (1 + \cos 2x) = - 2{\cos ^2}x.\) 

  Vậy các hàm số ở phương án A, B, C đều là nguyên hàm của hàm số \(f(x) = 2\sin 2x.\)

  Suy ra: D là phương án cần tìm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA