YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu số nguyên dương n sao cho biểu thức \(P = n\ln n - \int_1^n {\ln xdx}\) có giá trị không vượt quá 2017.

  • A. 2017
  • B. 2018
  • C. 4034
  • D. 4036

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tính tích phân: \(I = \int_1^n {\ln xdx}\) 

  Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l} u = \ln x\\ dv = dx \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{l} du = \frac{1}{x}dx\\ v = x \end{array} \right.\) 

  Vậy: \(I = \left. {x\ln x} \right|_1^n - \int_1^n {\frac{x}{x}} dx = n\ln \left( n \right) - n + 1\) 

  Vậy \(P = n - 1.\) 

  Để \(n - 1 \le 2017\) thì \(n \le 2018\) và n nguyên dương.

  Nên sẽ có 2018 giá trị của n.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON