YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là:

  • A. 3,84 gam  
  • B. 2,72 gam    
  • C. 3,14 gam   
  • D. 3,90 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({n_{C{O_2}}} = {\rm{ }}\frac{{14,08}}{{44}}{\rm{ }} = 0,32;{n_{{O_2}}} = {\rm{ }}\frac{{8,064}}{{22,4}}{\rm{ }} = 0,36;{n_{{H_2}O}} = {\rm{ }}\frac{{2,88}}{{18}}{\rm{ }} = 0,16\)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

   \({m_E}{\rm{ }} + {\rm{ }}{m_{{O_2}}} = {\rm{ }}{m_{C{O_2}}} + {\rm{ }}{m_{{H_2}O}}{\rm{ }} \to {\rm{ }}{m_E}{\rm{ }} = {\rm{ }}5,44g\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83090

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON