YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 .
  • B. Saccarozơ làm mất màu nước brom
  • C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
  • D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. Sai vì Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3

  B. Sai vì Saccarozơ không làm mất màu dung dịch Brom. Chỉ có Glucozơ và Mantozơ mới làm mất màu dung dịch Brom.

  C. Đúng

  D. Sai vì Xenlulozơ có cấu trúc mạch thẳng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON