YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề không đúng là:

  • A. CH3CH2COOCH=CH2  tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
  • B. CH3CH2COOCH=CH2có thể trùng hợp tạo polime
  • C. CH3CH2COOCH=CH2  tác dụng được với dung dịch Br2
  • D. CH3CH2COOCH=CH2  cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON