YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

  • A. 16,5      
  • B. 17,5   
  • C. 14,5       
  • D. 15,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi công thức của X là (R̅COO)2C2H4 .

  Phân tích: Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Vậy nên trong phân tử este có 5C. Mà nhìn vào CT của X ta đã thấy 4C nên CT của X là HCOOC2H4OOCCH3 .

  Vì este này là 2 chức nên:  \({n_{este{\rm{ }}}} = {\rm{ }}\frac{1}{2}{\rm{ }}{n_{NaOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{1}{2}{\rm{ }}.{\rm{ }}\frac{{10}}{{40}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,125\)

  Vậy khối lượng m là: m = 0,125.132 = 16,5g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON