YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Số nguyên tử cacbon trong phân tử X là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  mddMOH = 30.1,2 = 36 gam → MOH = 36.20% = 7,2 gam

  2MOH → M2CO3

  2(M+17)....2M+60

  7,2...........9,54

  → 7,2(2M +60) = 9,54.2(M +17) →  M = 23: Na

  Vậy hidroxit là NaOH (0,18 mol)

  nZ = nX = 0,1 → MZ = 46: Z là C2H5OH

  RCOOC2H5 + NaOH → RCOONa+ C2H5OH

      0,1............0,18

      0,1..............0,1............0,1

       0..............0,08

  Chất rắn Y chứa RCOONa (hoặc CnH2n-1O2Na) (0,1 mol) và NaOH du (0,08 mol)

  Bảo toàn C → nCO2 = nC - nNa2CO3 = 0,1n - 0,09

  Bảo toàn H → nH2O = 0,1(2n - 1)/2 + 0,08/2

  → mCO2 + mH2O = 440,1n -0,09) + 18[0,1(2n-1)/2 +0,08/2] = 8,26

  → n = 2 → Muối là CH3COONa Vậy X là CH3COOC2H5

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON