ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất: phenol, anilin, natri phenolat, phenyl amoni clorua, glyxin. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 3 chất phản ứng với dung dịch NaOH:

  C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H20

  C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

  NH2-CH2-COOH + NaOH → NH2-CH2-COONa + H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF