ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa  hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH đun nóng. Khối lượng NaOH (gam) cần dùng là

  • A. 12,0.   
  • B. 8,0.  
  • C. 16,0.   
  • D. 20,0.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai este có cùng M = 74 nên: nNaOH = nEste = 37/74 = 0,5 ⇒ mNaOH = 0,5.40 = 20 gam 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74899

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF